Pravidla

Běh přírodou na dohled městu

Mizuno Prague Park Race – Průhonický park

Děkujeme Botanickému ústavu AV ČR, v. v. i. za možnost uspořádat tento závod v Průhonickém parku, který je zapsaný na seznamu památek UNESCO.

Každý přihlášený se zavazuje dodržovat Návštěvní řád parku.

 

Vážení závodníci, pro letošní ročník nastala změna zázemí i trati. Změna vznikla po dohodě s vedením Parku, protože v tuto dobu se v něm bude pohybovat mnoho běžných návštěvníků a bylo potřeba zamezit jak kolizím s nimi, tak i potkávání většího počtu lidí najednou z důvodu vládního nařízení. Zázemí se tedy přesouvá na menší louku na jihu severní části parku a přístup bude možný pouze z parkoviště „Mezi parky“ (příjezd od Hole/Rozkoše). Věříme, že i přes tuto změnu si závod užijete – trasa sice letos nepovede zámkem, ale stále krásnou přírodou Průhonického parku.

Hlásit se můžete on-line pouze do středy 10.6. a změny pak do čtvrtka 11.6. Později a na místě nebudeme žádné změny ani dohlášky provádět.

Úschovna věcí i šatna budou fungovat, doporučujeme ale přijít na start již převlečení a věci nechat v autě.

Další informace naleznete níže.

DATUM:

 • neděle 14. 6. 2020

MÍSTO – ZMĚNA 2020:

 • Průhonice – louka zhruba uprostřed zámeckého parku (https://mapy.cz/s/dovunuseno), zde bude centrum závodu (prezentace, zázemí, start a cíl)
 • příchod je možný jen od parkoviště mezi oběma částmi parku (https://mapy.cz/s/gahufukoge)
 • vstup přes zámek nebo jinými vchody není pro závodníky možný, příp. je potřeba si zakoupit vstupenku do parku
 • při příjezdu nebo příchodu na místo nahlásíte, že jdete na závod, zaplatíte parkovné a obsluha parkoviště vás pustí dál

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ – ZMĚNA 2020:

 • MHD:
  • autobus 385 od metra C Opatov (odjezdy dle dpp.cz: 8:00 a 9:00) do zastávky „Průhonice, hájovna“
  • odtud 1 km pěšky
 • autem:
  • exit 6 z dálnice D1 (Průhonice), projet obcí a zabočit mezi parky
  • parkování je na parkovišti a na slepé silnici vedoucí mezi parky
  • parkování je zpoplatněno 50,- Kč/den, prosím mějte připravenou přesnou částku pro rychlé odbavení
  • při vjezdu na parkoviště se může tvořit fronta, nechte si dostatečnou časovou rezervu pro příjezd
  • vzdálenost z parkoviště do centra závodů je 300-1300 metrů
  • parkovací místo je omezené, prosím, domluvte se na společnou dopravu do aut
  • případně lze omezeně parkovat v obci dle dopravních předpisů

PROGRAM:

 • 8:00-9:30 – prezentace v centru závodu (https://mapy.cz/s/dovunuseno), pouze vyzvednutí čísel, startovního balíčku a předem objednaného trička (na místě nebudou možné dohlášky ani přeregistrace, všechny změny registrací je potřeba provést do čtvrtka 11.6.)
 • 10:00 – start závodu na 14 km (hromadný pro všechny závodníky)
 • cca 12:30 – vyhlášení vítězů a tombola

TRASA:

 • trasa vede po zpevněných i nezpevněných cestách krásnou přírodou Průhonického parku
 • pro všechny jedna trasa – 14 km (délka je orientační)
 • popis a mapa trasy – ZMĚNA 2020
 • místa na trase

ZÁZEMÍ:

 • na louce v parku bude pro závodníky připraveno:
  • start a cíl
  • stany pro převlékání
  • úschovna zavazadel (budou připraveny gumičky pro připevnění cedulky ze startovního čísla na zavazadlo)
  • WC
  • vyhlášení výsledků a tombola
  • občerstvení

UPOZORNĚNÍ:

 • Prosíme, dodržujte základní hygienická pravidla:
  • udržujte odstup 2 metry od ostatních účastníků akce, v opačném případě mějte ústa a nos zakryté
  • při čekání na start mějte ústa a nos zakryté, při závodě už nemusíte
  • budou připraveny nádoby s dezinfekcí, dezinfikujte si ruce
  • úschovna věcí i šatna budou fungovat, doporučujeme ale přijít do zázemí již převlečení a věci nechat v autě
  • prosíme, neúčastněte se akce, pokud jste nemocní, nachlazení či máte jiné příznaky nemoci
  • na místě nebudou možné dohlášky ani přeregistrace, všechny změny registrací je potřeba provést do čtvrtka 11.6.
  • prosíme, neberte si s sebou doprovod, případně ať se pohybuje mimo centrum závodu

KAPACITA ZÁVODU:

 • omezena na 500 závodníků

REGISTRACE:

KATEGORIE:

 • muži
  • M20 – muži do 29 let
  • M30 – muži 30-39 let
  • M40 – muži 40-49 let
  • M50 – muži 50-59 let
  • M60 – muži nad 60 let
 • ženy
  • Z20 – ženy do 29 let
  • Z30 – ženy 30-39 let
  • Z40 – ženy 40-49 let
  • Z50 – ženy nad 50 let

 

 • vyhlašujeme první tři v každé kategorii
 • vyhlášení obdrží věcné ceny od partnerů závodu, podmínkou je účast na vyhlášení vítězů
 • věcné ceny nelze měnit (např. kvůli špatné velikosti, barvě atd.)

PRAVIDLA ZÁVODU:

 • každý přihlášený se zavazuje dodržovat návštěvnický řád Průhonického parku
 • závodíme v duchu fair play
 • běh se psem či jiným zvířetem je zakázán
 • je zakázáno pohybovat se mimo vyznačenou trasu (zkracovat si závod)
 • k odhazování odpadků využijte občerstvovací stanici nebo je doneste do cíle
 • startovné se v případě neúčasti nevrací (registraci lze přepsat na jinou osobu – viz registrace)
 • startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu, porušení může vést k diskvalifikaci
 • nevyzvednuté věci během prezentace (startovní balíčky, startovní čísla, účastnické předměty (trička apod.)), po doběhu (finisherské medaile apod.) nebo během vyhlášení výsledků (věcné ceny pro nejlepší, ceny z tomboly) nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat
 • každý se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením se zavazuje respektovat tato pravidla závodu
 • závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze se souhlasem zákonného zástupce
 • v případě extrémního počasí ohrožující zdraví závodníků nebo z důvodů, které pořadatel nemohl ovlivnit, může pořadatel posunout čas startu, zvolit náhradní termín nebo závod zrušit; zaplacené startovné se v tom případě nevrací, ale je možné ho převést na jiný závod specifikovaný pořadatelem
 • pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem
 • při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat
 • pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu a těchto pravidlech bez předchozího oznámení

GDPR:

 • veškeré fotografie a videozáběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k mediální propagaci závodu bez nároku na honorář
 • v případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi
 • data poskytnutá při registraci nejsou poskytována třetí osobám (kromě e-mailu, viz dále) a slouží jen pro startovní a výsledkové listiny, přístup k nim má časomíra Irontime a pořadatel závodu PPR sport, z.s.
 • uvedená emailová adresa může být použita pro zasílání informací o závodu a o dalších akcích pořádaných pořadatelem a pro potřeby marketingové komunikace generálního partnera závodu – Mizuno

INFORMACE:

 • info@pragueparkrace.cz