Pravidla

Běh přírodou na dohled městu

Průhonický park

Děkujeme Botanickému ústavu AV ČR, v. v. i. za možnost uspořádat tento závod v Průhonickém parku, který je zapsaný na seznamu památek UNESCO.

Každý přihlášený se zavazuje dodržovat Návštěvní řád parku.

DATUM:

 • sobota 30. 3. 2019

PROGRAM:

 • 9:00-10:30 – registrace (u vstupu do parku, cca 800 m od startu)
 • 11:00 – start závodu na 14 km
 • 13:30 – vyhlášení vítězů a tombola

TRASA:

MÍSTO A PREZENTACE:

 • prezentace: na parkovišti před hlavním vstupem do parku v Průhonicích (https://mapy.cz/s/1cRGH), zde závodníci obdrží startovní balíček včetně startovního čísla, kterým se prokáží při vstupu do parku
 • vstup bez startovního čísla je možný jen s platnou vstupenkou do parku!
 • poté se závodníci přesunou po zpevněné cestě v parku cca 800 metrů do centra závodu (https://mapy.cz/s/1cRIH), zde bude připraveno zázemí pro závodníky
  • start a cíl
  • stany pro převlékání
  • úschovna zavazadel (ke startovnímu číslu dostanete i cedulku k připevnění na batoh/tašku)
  • WC
  • vyhlášení výsledků a tombola
  • občerstvení
 • doprava na místo:
  • MHD:
   • autobusy 363 a 385 od metra C Opatov do zastávky Průhonice
  • autem:
   • exit 6 z dálnice D1 (Průhonice)
   • parkování na placeném parkovišti před zámkem a v areálu Floret (obojí přímo u registrace) nebo na dalších místech v obci
   • v nejbližším okolí zámku je parkování zpoplatněno (od 30 Kč/hod), parkoviště mají omezenou kapacitu

KAPACITA ZÁVODU:

 • omezena na 500 závodníků

REGISTRACE:

KATEGORIE:

 • muži
  • M20 – muži do 29 let
  • M30 – muži 30-39 let
  • M40 – muži 40-49 let
  • M50 – muži 50-59 let
  • M60 – muži nad 60 let
 • ženy
  • Z20 – ženy do 29 let
  • Z30 – ženy 30-39 let
  • Z40 – ženy 40-49 let
  • Z50 – ženy nad 50 let

 

 • vyhlašujeme první tři v každé kategorii
 • vyhlášení obdrží věcné ceny od partnerů závodu, podmínkou je účast na vyhlášení vítězů
 • věcné ceny nelze měnit na prodejnách Hudy (např. kvůli špatné velikosti, barvě atd.)

PRAVIDLA ZÁVODU:

 • každý přihlášený se zavazuje dodržovat návštěvnický řád Průhonického parku
 • závodíme v duchu fair play
 • je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty a jakkoliv ničit přírodu či rušit zvěř
 • k odhazování odpadu využijte zóny okolo občerstvovacích stanic nebo jej doneste do cíle
 • startovné se v případě neúčasti nevrací (registrace lze přepsat na jinou osobu)
 • startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu, porušení může vést k diskvalifikaci
 • nevyzvednuté startovní balíčky, startovní čísla, věcné ceny pro nejlepší, ceny z tomboly nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat
 • každý se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením se zavazuje respektovat tato pravidla závodu
 • závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze se souhlasem zákonného zástupce
 • v případě extrémního počasí ohrožující zdraví závodníků může pořadatel posunout čas startu, zvolit náhradní termín nebo závod zrušit; zaplacené startovné se v tom případě nevrací, ale je možné ho převést na jiný závod specifikovaný pořadatelem
 • pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem
 • při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat
 • pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu a těchto pravidlech bez předchozího oznámení

GDPR:

 • veškeré fotografie a videozáběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k mediální propagaci závodu bez nároku na honorář
 • v případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi
 • data poskytnutá při registraci nejsou poskytována třetí osobám (kromě e-mailu, viz dále) a slouží jen pro startovní a výsledkové listiny, přístup k nim má časomíra Irontime a pořadatel závodu PPR sport, z.s.
 • uvedená emailová adresa může být použita pro zasílání informací o závodu a o dalších akcích pořádaných pořadatelem a pro potřeby marketingové komunikace generální partnera závodu – HUDY sport, a.s.