Pravidla

Běh přírodou na dohled městu

Mizuno Prague Park Race – Průhonický park

Děkujeme Botanickému ústavu AV ČR, v. v. i. za možnost uspořádat tento závod v Průhonickém parku, který je zapsaný na seznamu památek UNESCO.

Každý přihlášený se zavazuje dodržovat Návštěvní řád parku.

DATUM:

 • sobota 20. 3. 2021
 • přesunuto na 20. 6. 2021 (neděle)!
 • pravidla můžou být ještě upravena s ohledem na aktuální situaci!

MÍSTO:

 • Průhonice – louka v zámeckém parku (https://mapy.cz/s/3nTyd), nejdříve musíte navštívit prezentaci!
 • prezentace: na parkovišti před hlavním vstupem do parku v Průhonicích (https://mapy.cz/s/1cRGH), zde závodníci obdrží startovní balíček včetně startovního čísla, kterým se prokáží při vstupu do parku
 • vstup bez startovního čísla je možný jen s platnou vstupenkou do parku!
 • poté se závodníci přesunou po zpevněné cestě v parku cca 800 metrů do centra závodu (https://mapy.cz/s/1cRIH), zde bude připraveno zázemí pro závodníky

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

 • MHD:
  • autobusy 363 a 385 od metra C Opatov do zastávky Průhonice
 • autem:
  • exit 6 z dálnice D1 (Průhonice)
  • parkování na placeném parkovišti před zámkem a v areálu Floret (obojí přímo u registrace) nebo na dalších místech určených k parkování v obci Průhonice
  • v nejbližším okolí zámku je parkování zpoplatněno (od 30 Kč/hod), parkoviště mají omezenou kapacitu
  • parkovat lze i na parkovišti pro závodníky „mezi parky“ za 50 Kč/den, ale musíte se dostavit na prezentaci před zámkem (nebo vám někdo musí vyzvednout startovní balíček) – bez startovního čísla je třeba uhradit vstupné do parku

PROGRAM:

 • 9:00-10:30 – prezentace a registrace na místě v případě volné kapacity (u vstupu do parku, cca 800 m od startu, viz výše)
 • 11:00 – start závodu na 14 km
 • 13:30 – vyhlášení vítězů a tombola

TRASA:

 • trasa vede po zpevněných i nezpevněných cestách krásnou přírodou Průhonického parku, včetně průběhu zámkem
 • pro všechny jedna trasa – 14 km (délka je orientační)
 • popis a mapa trasy
 • místa na trase

ZÁZEMÍ:

 • na louce v parku bude pro závodníky připraveno:
  • start a cíl
  • stany pro převlékání
  • úschovna zavazadel (ke startovnímu číslu dostanete i cedulku k připevnění na batoh/tašku)
  • WC
  • vyhlášení výsledků a tombola
  • občerstvení

KAPACITA ZÁVODU:

 • omezena na 500 závodníků

REGISTRACE:

KATEGORIE:

 • muži
  • M20 – muži do 29 let
  • M30 – muži 30-39 let
  • M40 – muži 40-49 let
  • M50 – muži 50-59 let
  • M60 – muži nad 60 let
 • ženy
  • Z20 – ženy do 29 let
  • Z30 – ženy 30-39 let
  • Z40 – ženy 40-49 let
  • Z50 – ženy nad 50 let

 

 • vyhlašujeme první tři v každé kategorii
 • vyhlášení obdrží věcné ceny od partnerů závodu, podmínkou je účast na vyhlášení vítězů
 • věcné ceny nelze měnit (např. kvůli špatné velikosti, barvě atd.)

PRAVIDLA ZÁVODU:

 • každý přihlášený se zavazuje dodržovat návštěvnický řád Průhonického parku
 • závodíme v duchu fair play
 • běh se psem či jiným zvířetem je zakázán
 • je zakázáno pohybovat se mimo vyznačenou trasu (zkracovat si závod)
 • k odhazování odpadků využijte občerstvovací stanici nebo je doneste do cíle
 • startovné se v případě neúčasti nevrací (registraci lze přepsat na jinou osobu – viz registrace)
 • startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu, porušení může vést k diskvalifikaci
 • nevyzvednuté věci během prezentace (startovní balíčky, startovní čísla, účastnické předměty (trička apod.)), po doběhu (finisherské medaile apod.) nebo během vyhlášení výsledků (věcné ceny pro nejlepší, ceny z tomboly) nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat
 • každý se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením se zavazuje respektovat tato pravidla závodu
 • závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze se souhlasem zákonného zástupce
 • v případě extrémního počasí ohrožující zdraví závodníků nebo z důvodů, které pořadatel nemohl ovlivnit, může pořadatel posunout čas startu, zvolit náhradní termín nebo závod zrušit; zaplacené startovné se v tom případě nevrací, ale je možné ho převést na jiný závod specifikovaný pořadatelem
 • pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem
 • při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat
 • pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu a těchto pravidlech bez předchozího oznámení

GDPR:

 • veškeré fotografie a videozáběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k mediální propagaci závodu bez nároku na honorář
 • v případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi
 • data poskytnutá při registraci nejsou poskytována třetí osobám (kromě e-mailu, viz dále) a slouží jen pro startovní a výsledkové listiny, přístup k nim má časomíra Irontime a pořadatel závodu PPR sport, z.s.
 • uvedená emailová adresa může být použita pro zasílání informací o závodu a o dalších akcích pořádaných pořadatelem a pro potřeby marketingové komunikace generálního partnera závodu – Mizuno

INFORMACE:

 • info@pragueparkrace.cz