Pravidla

Prague Park Race – Průhonický park

Děkujeme Botanickému ústavu AV ČR, v. v. i. za možnost uspořádat tento závod v Průhonickém parku, který je zapsaný na seznamu památek UNESCO.

Každý přihlášený se zavazuje dodržovat Návštěvní řád parku.

DATUM:

 • sobota 23. 3. 2024

MÍSTO:

 • Průhonice – „podalpinská louka“ v severní části zámeckého parku (https://mapy.cz/s/jopuvogoco), zde bude centrum závodu
 • místo prezentace: plocha před vstupem do Průhonického parku (parkoviště u zámku, https://mapy.cz/s/gocuhabego, GPS: 50.0012086N, 14.5589231E)
 • bez navštívení prezentace a vyzvednutí startovního čísla nebudete zdarma vpuštěni do Parku
 • po vyzvednutí startovního čísla dojděte na místo zázemí po neznačené trase: https://mapy.cz/s/jomumahuhu

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ:

 • MHD (doporučujeme!)
  • autobusy 357, 363 a 385 od metra C Opatov do zastávky „Průhonice“
 • autem:
  • exit 6 z dálnice D1 (Průhonice)
 • parkování
  • na parkovišti před zámkem nebo v areálu Floret (obojí přímo u registrace), příp. na dalších místech určených k parkování v obci Průhonice (parkování je zpoplatněno od 30 Kč/hod, parkoviště mají omezenou kapacitu)

PROGRAM:

 • 8:30-9:50 – prezentace a registrace (přihlášky na místě budou možné, jen pokud nebude vyčerpána kapacita závodu)
 • 10:00 – start závodu na 8 km
 • 10:20 – start závodu na 14 km
 • cca 12:30 – vyhlášení vítězů a tombola

TRASY:

 • trasy vedou po zpevněných i nezpevněných cestách krásnou přírodou Průhonického parku
 • dvě trasy s délkou 14 km a 8 km (délky jsou orientační)
 • popis a mapa trasy
 • místa na trase

ZÁZEMÍ:

 • na louce v parku bude pro závodníky připraveno:
  • start a cíl
  • stany pro převlékání
  • úschovna zavazadel
  • WC
  • vyhlášení výsledků a tombola
  • drobné občerstvení

REGISTRACE:

KATEGORIE:

 • muži 14 km
  • M20 – muži do 29 let
  • M30 – muži 30-39 let
  • M40 – muži 40-49 let
  • M50 – muži 50-59 let
  • M60 – muži nad 60 let
 • ženy 14 km
  • Z20 – ženy do 29 let
  • Z30 – ženy 30-39 let
  • Z40 – ženy 40-49 let
  • Z50 – ženy nad 50 let
 • muži 8 km
  • M30 – muži do 39 let
  • M40 – muži 40-49 let
  • M50 – muži nad 50 let
 • ženy 8 km
  • Z30 – ženy do 39 let
  • Z40 – ženy 40-49 let
  • Z50 – ženy nad 50 let
 • vyhlašujeme první tři v každé kategorii
 • vyhlášení obdrží věcné ceny od partnerů závodu, podmínkou je účast na vyhlášení vítězů
 • ti závodníci, kteří se zúčastní všech závodů, získají speciální odměnu (medaili), která jim bude předána na posledním závodě seriálu v Prokopském údolí
 • věcné ceny nelze měnit (např. kvůli špatné velikosti, barvě atd.)

PRAVIDLA ZÁVODU:

 • každý přihlášený se zavazuje dodržovat návštěvnický řád Průhonického parku
 • závodíme v duchu fair play
 • běh se psem či jiným zvířetem je zakázán
 • je zakázáno pohybovat se mimo vyznačenou trasu (zkracovat si závod)
 • k odhazování odpadků využijte občerstvovací stanici nebo je doneste do cíle
 • startovné se v případě neúčasti nevrací (registraci lze přepsat na jinou osobu – viz registrace)
 • startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu, porušení může vést k diskvalifikaci
 • nevyzvednuté věci během prezentace (startovní balíčky, startovní čísla, účastnické předměty – trička apod.), po doběhu (finisherské medaile apod.) nebo během vyhlášení výsledků (věcné ceny pro nejlepší, ceny z tomboly) nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat
 • každý se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením se zavazuje respektovat tato pravidla závodu
 • závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze se souhlasem zákonného zástupce
 • v případě extrémního počasí ohrožující zdraví závodníků nebo z důvodů, které pořadatel nemohl ovlivnit, může pořadatel posunout čas startu, zvolit náhradní termín nebo závod zrušit; zaplacené startovné se v tom případě nevrací, ale je možné ho převést na jiný závod specifikovaný pořadatelem
 • pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem
 • při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat
 • pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu a těchto pravidlech bez předchozího oznámení

GDPR:

 • veškeré fotografie a videozáběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k mediální propagaci závodu bez nároku na honorář
 • v případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi
 • data poskytnutá při registraci nejsou poskytována třetí osobám (kromě e-mailu, viz dále) a slouží jen pro startovní a výsledkové listiny, přístup k nim má časomíra Irontime a pořadatel závodu PPR sport, z.s.
 • uvedená emailová adresa může být použita pro zasílání informací o závodu a o dalších akcích pořádaných pořadatelem a pro potřeby marketingové komunikace generálního partnera závodu

INFORMACE:

 • info@pragueparkrace.cz