Pravidla

Prague Park Race – Konopiště

DATUM:

 • neděle 6. 10. 2024

MÍSTO:

 • Konopiště – louka před přírodním divadlem v zámeckém parku (https://mapy.cz/s/kofekusuda, GPS: 49.7780286N, 14.6538519E)
  • 40 km od kraje Prahy, 2 km západně od Benešova
  • 400 nebo 700 metrů pěšky z parkoviště (viz níže)

PARKOVÁNÍ:

 • parkoviště pod zámkem (sleva pro závodníky – 50 Kč / auto / den)
 • v případě naplnění využijte Centrální parkoviště (60 Kč / auto / den)
 • mapa parkovišť: https://mapy.cz/s/cehududede

PROGRAM:

 • 9:00-9:45 – prezentace a registrace dětských závodů
 • 9:00-10:45 – prezentace a registrace tratí 8 a 14 km (přihlášky na místě budou možné, jen pokud nebude vyčerpána kapacita závodu)
 • od 10:00 – start dětských závodů a následně vyhlášení
 • 10:45 – start závodu na 8 km
 • 11:05 – start závodu na 14 km
 • cca 13:00 – vyhlášení vítězů (8 a 14 km), tombola

TRASY:

 • trasy vedou po cestách, pěšinách a po loukách v zámeckém parku Konopiště
 • dvě trasy s přibližnou délkou 8 a 14 km
 • mapa trasy
 • fotky z trasy

ZÁZEMÍ:

 • na louce před přírodním divadlem bude pro závodníky připraveno:
  • start a cíl
  • stany pro převlékání
  • úschovna zavazadel
  • WC
  • vyhlášení výsledků a tombola
  • drobné občerstvení

REGISTRACE:

KATEGORIE:

 • muži 14 km
  • M20 – muži do 29 let
  • M30 – muži 30-39 let
  • M40 – muži 40-49 let
  • M50 – muži 50-59 let
  • M60 – muži nad 60 let
 • ženy 14 km
  • Z20 – ženy do 29 let
  • Z30 – ženy 30-39 let
  • Z40 – ženy 40-49 let
  • Z50 – ženy nad 50 let
 • muži 8 km
  • M30 – muži do 39 let
  • M40 – muži 40-49 let
  • M50 – muži nad 50 let
 • ženy 8 km
  • Z30 – ženy do 39 let
  • Z40 – ženy 40-49 let
  • Z50 – ženy nad 50 let
 • dětský závod
  • do 5 let včetně (ročníky 2019-2024, cca 200 m)
  • 6-8 let (ročníky 2016-2018, cca 400 m)
  • 9-11 let (ročníky 2011-2015, cca 1000 m)
 • vyhlašujeme první tři v každé kategorii
 • vyhlášení obdrží věcné ceny od partnerů závodu, podmínkou je účast na vyhlášení vítězů
 • věcné ceny nelze měnit (např. kvůli špatné velikosti, barvě atd.)

PRAVIDLA ZÁVODU:

 • závodíme v duchu fair play
 • běh se psem či jiným zvířetem je zakázán
 • je zakázáno pohybovat se mimo vyznačenou trasu (zkracovat si závod)
 • k odhazování odpadků využijte občerstvovací stanici nebo je doneste do cíle
 • startovné se v případě neúčasti nevrací (registrace lze přepsat na jinou osobu – viz registrace)
 • startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu, porušení může vést k diskvalifikaci
 • nevyzvednuté věci během prezentace (startovní balíčky, startovní čísla, účastnické předměty – trička apod.), po doběhu (finisherské medaile apod.) nebo během vyhlášení výsledků (věcné ceny pro nejlepší, ceny z tomboly) nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat
 • každý se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením se zavazuje respektovat tato pravidla závodu
 • závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze se souhlasem zákonného zástupce
 • v případě extrémního počasí ohrožující zdraví závodníků nebo z důvodů, které pořadatel nemohl ovlivnit, může pořadatel posunout čas startu, zvolit náhradní termín nebo závod zrušit; zaplacené startovné se v tom případě nevrací, ale je možné ho převést na jiný závod specifikovaný pořadatelem
 • pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem
 • při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat
 • pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu a těchto pravidlech bez předchozího oznámení

GDPR:

 • veškeré fotografie a videozáběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k mediální propagaci závodu bez nároku na honorář
 • v případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi
 • data poskytnutá při registraci nejsou poskytována třetí osobám (kromě e-mailu, viz dále) a slouží jen pro startovní a výsledkové listiny, přístup k nim má časomíra Irontime a pořadatel závodu PPR sport, z.s.
 • uvedená emailová adresa může být použita pro zasílání informací o závodu a o dalších akcích pořádaných pořadatelem a pro potřeby marketingové komunikace generálního partnera závodu

INFORMACE:

 • info@pragueparkrace.cz