Pravidla

Běh přírodou na dohled městu

MATTONI FreeRun Park Race – Konopiště

DATUM:

 • náhradní termín: neděle 3. 10. 2021 (přesunuto z 10.10.2020 a z 25.4.2021), všichni závodníci přihlášení na původní termín budou automaticky přesunuti na termín nový

MÍSTO:

 • Konopiště – louka před přírodním divadlem v zámeckém parku (https://mapy.cz/s/3nT4z)
  • 40 km od kraje Prahy, 2 km západně od Benešova
  • 400 nebo 700 metrů pěšky z parkoviště (viz níže)

PARKOVÁNÍ:

 • parkoviště pod zámkem (sleva pro závodníky – 40 Kč / auto / den)
 • v případě naplnění využijte Centrální parkoviště (60 Kč / auto / den)
 • mapa parkovišť: https://mapy.cz/s/3v7Jk

PROGRAM:

 • 8:30-9:45 – vyzvednutí startovních čísel a registrace na místě (v místě startu a cíle – přírodní divadlo)
 • 10:00 – start závodu na 8 km
 • 10:20 – start závodu na 14 km
 • cca 12:30 – vyhlášení vítězů a tombola

TRASY:

 • hlavní závod na 14 km
 • doprovodný závod na 8 km
 • délky jsou orientační
 • trasy vedou po cestách, pěšinách a po loukách v zámeckém parku Konopiště
 • trasa je rovinatá s několika stoupáními
 • na obou trasách je jedna občerstvovací stanice
 • bude značen každý kilometr pro obě trasy (značení je orientační)
 • v případě vlhka doporučujeme obuv s lehkým terénním vzorkem
 • mapy a fotky z trasy

ZÁZEMÍ:

 • na louce před přírodním divadlem naleznete
  • start a cíl
  • stany pro převlékání
  • úschovna zavazadel (ke startovnímu číslu dostanete i cedulku k připevnění na batoh/tašku)
  • WC (mobilní nebo placené v budově)
  • vyhlášení výsledků a tombola
  • občerstvení

KAPACITA ZÁVODU:

 • omezena na 500 závodníků na obě trasy dohromady

REGISTRACE:

KATEGORIE:

 • muži 14 km:
  • M30 – muži do 39 let
  • M40 – muži 40-49 let
  • M50 – muži nad 50 let
 • ženy 14 km:
  • Z30 – ženy do 39 let
  • Z40 – ženy 40-49 let
  • Z50 – ženy nad 50 let

 

 • muži 8 km:
  • M30 – muži do 39 let
  • M40 – muži 40-49 let
  • M50 – muži nad 50 let
 • ženy 8 km:
  • Z30 – ženy do 39 let
  • Z40 – ženy 40-49 let
  • Z50 – ženy nad 50 let

 

 • vyhlašujeme první tři v každé kategorii
 • vyhlášení obdrží věcné ceny od partnerů závodu, podmínkou je účast na vyhlášení vítězů
 • věcné ceny nelze měnit (např. kvůli špatné velikosti, barvě atd.)

SOUTĚŽ TÝMŮ:

 • soutěž týmů probíhá na obou trasách
 • tým se skládá z minimálně 2 mužů a 2 žen, počet členů není omezen
 • název týmu a seznam členů nám, prosíme, nahlaste e-mailem (nebo na místě: jméno týmu a startovní čísla členů)
 • celkové pořadí se určí součtem časů nejlepších 2 mužů a 2 žen z týmu na každé trase
 • vyhlašujeme první tři týmy na každé trase

PRAVIDLA ZÁVODU:

 • závodíme v duchu fair play
 • běh se psem či jiným zvířetem je zakázán
 • je zakázáno pohybovat se mimo vyznačenou trasu (zkracovat si závod)
 • k odhazování odpadků využijte občerstvovací stanici nebo je doneste do cíle
 • startovné se v případě neúčasti nevrací (registrace lze přepsat na jinou osobu – viz registrace)
 • startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu, porušení může vést k diskvalifikaci
 • nevyzvednuté věci během prezentace (startovní balíčky, startovní čísla, účastnické předměty (trička apod.)), po doběhu (finisherské medaile apod.) nebo během vyhlášení výsledků (věcné ceny pro nejlepší, ceny z tomboly) nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat
 • každý se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením se zavazuje respektovat tato pravidla závodu
 • závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze se souhlasem zákonného zástupce
 • v případě extrémního počasí ohrožující zdraví závodníků nebo z důvodů, které pořadatel nemohl ovlivnit, může pořadatel posunout čas startu, zvolit náhradní termín nebo závod zrušit; zaplacené startovné se v tom případě nevrací, ale je možné ho převést na jiný závod specifikovaný pořadatelem
 • pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem
 • při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat
 • pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu a těchto pravidlech bez předchozího oznámení

GDPR:

 • veškeré fotografie a videozáběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k mediální propagaci závodu bez nároku na honorář
 • v případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi
 • data poskytnutá při registraci nejsou poskytována třetí osobám (kromě e-mailu, viz dále) a slouží jen pro startovní a výsledkové listiny, přístup k nim má časomíra Irontime a pořadatel závodu PPR sport, z.s.
 • uvedená emailová adresa může být použita pro zasílání informací o závodu a o dalších akcích pořádaných pořadatelem a pro potřeby marketingové komunikace generálního partnera závodu – Mattoni

INFORMACE:

 • info@pragueparkrace.cz