Pravidla

Prague Park Race – Divoká Šárka

DATUM:

 • sobota 22. 6. 2024

MÍSTO:

 • kemp Džbán, ulice Nad Lávkou, Praha 6, (https://mapy.cz/s/nokazadefu, GPS: 50.0990108N, 14.3362517E)
 • doprava na místo:
  • MHD:
   • metro A – stanice Nádraží Veleslavín, potom 1 km pěšky
  • autem:
   • příjezd z ulice Evropská
   • parkování na asfaltové ploše před kempem

PROGRAM:

 • 9:00-9:45 – prezentace a registrace dětských závodů
 • 9:00-10:45 – prezentace a registrace tratí 8 a 14 km (přihlášky na místě budou možné, jen pokud nebude vyčerpána kapacita závodu)
 • od 10:00 – start dětských závodů a následně vyhlášení
 • 10:45 – start závodu na 8 km
 • 11:00 – start závodu na 14 km
 • cca 13:00 – vyhlášení vítězů (8 a 14 km), tombola

TRASY:

 • trasy vedou vedou po zpevněných i nezpevněných cestách, po loukách a pěšinách, částečně také po asfaltových silničkách (s omezeným provozem) krásnou přírodou Divoké Šárky
 • dvě trasy s přibližnou délkou 8 a 14 km
 • dětský závod (cca 200-1000 metrů dle věku, viz níže)
 • popis a mapa trasy
 • místa na trase

ZÁZEMÍ:

 • v kempu bude pro závodníky připraveno:
  • start a cíl
  • stany pro převlékání
  • úschovna zavazadel
  • WC
  • vyhlášení výsledků a tombola
  • drobné občerstvení

REGISTRACE:

KATEGORIE:

 • muži 14 km
  • M20 – muži do 29 let
  • M30 – muži 30-39 let
  • M40 – muži 40-49 let
  • M50 – muži nad 50 let
 • ženy 14 km
  • Z20 – ženy do 29 let
  • Z30 – ženy 30-39 let
  • Z40 – ženy 40-49 let
  • Z50 – ženy nad 50 let
 • muži 8 km
  • M30 – muži do 39 let
  • M40 – muži 40-49 let
  • M50 – muži nad 50 let
 • ženy 8 km
  • Z30 – ženy do 39 let
  • Z40 – ženy 40-49 let
  • Z50 – ženy nad 50 let
 • dětský závod
  • do 5 let včetně (ročníky 2019-2024, cca 200 m)
  • 6-8 let (ročníky 2016-2018, cca 400 m)
  • 9-11 let (ročníky 2011-2015, cca 1000 m)
 • vyhlašujeme první tři v každé kategorii
 • vyhlášení obdrží věcné ceny od partnerů závodu, podmínkou je účast na vyhlášení vítězů
 • věcné ceny nelze měnit (např. kvůli špatné velikosti, barvě atd.)

PRAVIDLA ZÁVODU:

 • závod se koná v Přírodním parku Šárka-Lysolaje – prosíme Vás o ohleduplnost ke krásné přírodě okolo
 • závodíme v duchu fair play
 • běh se psem či jiným zvířetem je zakázán
 • je zakázáno pohybovat se mimo vyznačenou trasu (zkracovat si závod)
 • k odhazování odpadků využijte občerstvovací stanici nebo je doneste do cíle
 • startovné se v případě neúčasti nevrací (registraci lze přepsat na jinou osobu – viz registrace)
 • startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu, porušení může vést k diskvalifikaci
 • nevyzvednuté věci během prezentace (startovní balíčky, startovní čísla, účastnické předměty – trička apod.), po doběhu (finisherské medaile apod.) nebo během vyhlášení výsledků (věcné ceny pro nejlepší, ceny z tomboly) nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat
 • každý se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením se zavazuje respektovat tato pravidla závodu
 • závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze se souhlasem zákonného zástupce
 • v případě extrémního počasí ohrožující zdraví závodníků nebo z důvodů, které pořadatel nemohl ovlivnit, může pořadatel posunout čas startu, zvolit náhradní termín nebo závod zrušit; zaplacené startovné se v tom případě nevrací, ale je možné ho převést na jiný závod specifikovaný pořadatelem
 • pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem
 • při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat
 • pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu a těchto pravidlech bez předchozího oznámení

GDPR:

 • veškeré fotografie a videozáběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k mediální propagaci závodu bez nároku na honorář
 • v případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi
 • data poskytnutá při registraci nejsou poskytována třetí osobám (kromě e-mailu, viz dále) a slouží jen pro startovní a výsledkové listiny, přístup k nim má časomíra Irontime a pořadatel závodu PPR sport, z.s.
 • uvedená emailová adresa může být použita pro zasílání informací o závodu a o dalších akcích pořádaných pořadatelem a pro potřeby marketingové komunikace generálního partnera závodu

INFORMACE:

 • info@pragueparkrace.cz